מטרת האירוע

מטרת הפרויקט והכנסותיו, להעמיד אמצעים להמשך ביסוסם ופיתוחם של יעדי ישיבות ההסדר בתחומי התורה, הצבא והמדינה מתוך שמחה של תורה, ומיצוב תרומתם של בוגרי ישיבות ההסדר בהתפתחותה של מדינת ישראל מתוך עולם בית המדרש.
במסגרת מיזם זה, לדוגמה:

  • פתיחת בתי חייל לחיילים בודדים וחרדים.
  • הקמת בתי מדרש לאזרחים ותיקים.
  • פתיחת מסלול שירות לבעלי מוגבלויות בצה״ל.

ועוד מגוון רחב של פעילויות ושיתופי פעולה, בשלושה נושאים מרכזיים: תורה, צבא והחברה הישראלית.


פרוייקטים של האיגוד

תורה
צבא
מדינה

העצמת לימוד התורה בזמן השירות הצבאי
אנו פועלים להעצמת לימוד התורה בקרב החיילים וחיבורם לבית המדרש לכל אורך תקופת השירות הצבאי. אנו מתאמים ביקורים סדירים של ראשי ישיבות ור״מים בבסיסי הצבא ברחבי הארץ. אנו פועלים, בסיוע אחראי חיילים בכל ישיבה, להעברת חבילות שי, דפי קשר וחומרי לימוד באמצעות אימייל ודרכי תקשורת מגוונות. התפתחות הטכנולוגיה של למידה מרחוק, מציבה אתגר גדול להטמעת מערכות אלו בקרב תלמידנו.
עלות פרויקט שנתית – 120,000 ₪

הקמת מסלול עתודה לרבנות צבאית
אנו בוחנים דרכים לעידוד תלמידי ישיבות הסדר ואברכים מתאימים, להצטרף לשורות הרבנות הצבאית ולהקים עתודות כח אדם הראויות לשמש בתפקידי רבנות בצה״ל.
בשיתוף הרבנות הצבאית הראשית, נפתח תוכנית ייחודית לאיתור מועמדים מתאימים, בהמלצת ראשי הישיבות, אשר יעברו קודם הגיוס הכשרה בתוך כותלי בתי מדרשנו, וישמשו בתפקידי משנה לרב צבאי. במהלך שנות הלימודים בישיבה, יעברו קורס קצינים, יסיימו לימודי רבנות וישובו לשירות פעיל בתפקיד רב גדוד.
כמו כן, תלמיד שסיים את שירותו הפעיל בצה״ל כלוחם או כחייל עורפי ומעוניין לעסוק ברבנות בעתיד, תיבחן אפשרות לשלבו במסלול ״עתודה״ בו יוכשר ע״י הרבנות הצבאית בתקופות בין הזמנים, ויעבור הכשרה מעשית בתפקיד משנה לרב צבאי. במהלך שנות הלימודים בכולל יעבור קורס קצינים, ועם סיום לימודיו בישיבה יוכל לחזור לשירות פעיל בתפקיד רב גדוד.
עלות פרויקט שנתית – 720,000 ₪

הקמת בתי חייל ל־50 חיילים בודדים וחרדים
חיילים רבים משרתים בצבא ללא סביבה תומכת. חלקם מחמת הריחוק הגיאוגרפי, חלקם בשל נסיבות חיים שונות. ישיבות ההסדר ייערכו לקליטת חיילים אלה, ולמתן סביבה תומכת של משפחת תלמידי הישיבה, שתשמש כבית לכלל החיילים הבודדים. המעטפת התורנית, החברתית והסוציאלית שמעניקה הישיבה, הכוללת תנאי מגורים ומעטפת ביתית, לצד אווירת בית המדרש ושכבות גיל תואמות בין תלמידי הישיבה לחייל הבודד, מהווה מצע נוח לתמיכת החיילים הבודדים, במקביל להעמדת תנאים הולמים ושירותים נלווים אשר יענו על מכלול הצרכים של חיילים אלו.
עלות פרויקט שנתית- 300,000 ₪


חיזוק ולווי החייל הדתי בשטח
כיום 98% מתלמידינו בעלי הפרופיל המתאים בוחרים בשירות קרבי בצבא. תלמידים בעלי פרופיל עורפי משרתים גם הם במגוון תפקידים משמעותיים, כתומכי לחימה ובתפקידים נוספים. בשונה מהחייל הקרבי שמשרת עם חבריו מהישיבה במחלקה אורגנית, חיילים אלו משרתים בסביבה הטרוגנית ועומדים בפני אתגרים רוחניים משמעותיים. כדי להתמודד עם הנושא ולסייע לחיילינו לצלוח את האתגרים בשירות הצבאי, אנו מעסיקים רב מלווה ותומך במשרה מלאה, המתמקד בעיקר בחיילים המשרתים בתפקידים עורפיים. הרב המלווה מארגן שיעורי קבע לכלל הבחורים, עורך ביקורים אישיים בבסיסים ברחבי הארץ ודואג לתנאי השירות של החיילים.
עלות פרויקט שנתית- 190,000 ₪

״כוכבי אור״ – הכשרת בני נוער כרכזים תורניים בבתי הספר ובתנועות הנוער
אנו פועלים לחשיפת בני נוער לעולם התוכן של בתי המדרש ולמפגש עם ראשי ישיבות הסדר. אנו נאתר 200 תלמידי כיתות י׳, אשר יִפְקְדוּ בתדירות של פעם בשבועיים את בתי מדרשנו. במהלך התוכנית התלמידים ילמדו כיצד לבנות ולהעביר שיעורי תורה, יתנסו בכתיבת מאמר תורני וישתתפו בימי עיון אשר יתמקדו בסוגיות ערכיות הרלוונטיות לחיי המעשה של בני הנוער. תוכנית זו תגביר את חשיפת בני הנוער לישיבות ולרבניהן, ותכשיר אותם לשמש כרכזי תוכן תורני בתנועות הנוער ובישיבות התיכוניות.
עלות פרויקט שנתית – 300,000 ₪