היו שותפים עם הרב אליקים לבנון להגיע ליעד התרומה

עמודי הלימוד של הרב אליקים לבנון:

מסכת זבחים
ל"ב ע"ב עד מ ע"ב

מכתב מאת הרב אליקים לבנון:

אני הצטרפתי ללימוד - בא והצטרף גם אתה!הרב אליקים לבנון

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקח על עצמו הרב אליקים לבנון

התרומות שקיבל הרב אליקים לבנון:

נתרמו בינתיים: 0 ש"ח מתוך יעד תרומה ללא הגבלה