עיזרו לנבחרת הרב אליקים לבנון להגיע ליעד התרומה שלה

עמודי הלימוד של נבחרת הרב אליקים לבנון ויהודה מייזל:

מסכת זבחים
מ"ט ע"א עד נ"ו ע"ב

מכתב מאת נבחרת הרב אליקים לבנון:

אני הצטרפתי ללימוד - בא והצטרף גם אתה!הרב אליקים לבנון

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקחה על עצמה נבחרת הרב אליקים לבנון

התרומות שקיבלה נבחרת הרב אליקים לבנון:

נתרמו בינתיים: 0 ש"ח מתוך יעד תרומה ללא הגבלה