עיזרו לנבחרת ישיבת אלון מורה להגיע ליעד התרומה שלה

עמודי הלימוד של נבחרת ישיבת אלון מורה:

מסכת זבחים
נ"ו ע"ב עד ס"ד ע"ב

מכתב מאת נבחרת ישיבת אלון מורה:

אני הצטרפתי ללימוד - בא והצטרף גם אתה!ישיבת אלון מורה

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקחה על עצמה נבחרת ישיבת אלון מורה

התרומות שקיבלה נבחרת ישיבת אלון מורה:

נתרמו בינתיים: 0 ש"ח מתוך יעד תרומה ללא הגבלה