עיזרו לנבחרת יהונתן וייס להגיע ליעד התרומה שלה

עמודי הלימוד של נבחרת יהונתן וייס וארז טמיר:

מסכת תענית
ח ע"ב עד ט"ז ע"ב

מכתב מאת נבחרת יהונתן וייס:

אנו שמחים להשתתף יחד במיזם הגדול של לימוד הש"ס ביום אחד לרגל שבעים שנים לתקומת מדינתנו בארץ חמדתנו על ידי רבנים ובוגרים מישיבות ההסדר לדורותיהם. כב' הרב הדיין, הרב חיים אסבן שליט"א, ר"מ הלכה בישיבת ההסד בחיפה ייצג את ישיבתנו יחד עם תלמידים מבית המדרש, אנו מזמינים את הציבור להשתתף בתרומה בדף כאן. קישור לתרומה: www.siyum.org.il/sponsor/?u=14702 למידע נוסף על פרויקט סיום הש"ס: www.siyum.org.il תודה מראש על תמיכתכם, ישיבת ההסדר חיפה

יהונתן וייס

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקחה על עצמה נבחרת יהונתן וייס

התרומות שקיבלה נבחרת יהונתן וייס:

נתרמו בינתיים: 0 ש"ח מתוך יעד תרומה ללא הגבלה