היו שותפים עם הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה להגיע ליעד התרומה

עמודי הלימוד של הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה:

מסכת ביצה
ט ע"א עד ט"ז ע"ב

מכתב מאת הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה:

אנו שמחים להשתתף יחד במיזם הגדול של לימוד הש"ס ביום אחד לרגל שבעים שנים לתקומת מדינתנו בארץ חמדתנו על ידי רבנים ובוגרים מישיבות ההסדר לדורותיהם. כב' הרב הדיין, הרב חיים אסבן שליט"א, ר"מ הלכה בישיבת ההסד בחיפה ייצג את ישיבתנו יחד עם תלמידים מבית המדרש, אנו מזמינים את הציבור להשתתף בתרומה בדף כאן. קישור לתרומה: www.siyum.org.il/sponsor/?u=14702 למידע נוסף על פרויקט סיום הש"ס: www.siyum.org.il תודה מראש על תמיכתכם, ישיבת ההסדר חיפה

הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקח על עצמו הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה

התרומות שקיבל הרב חיים אסבן שליט"א ר"מ הלכה בישיבת ההסדר חיפה:

נתרמו בינתיים: 0 ש"ח מתוך יעד של לפחות 7,200 ש"ח