היו שותפים עם ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי להגיע ליעד התרומה

עמודי הלימוד של ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי:

מסכת מגילה
ט"ז ע"א עד כ"ג ע"א

מכתב מאת ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי:

תלמידים, בוגרים וידידים יקרים
שלום וברכה

ברוך ה׳, זכיתי להצטרף לחבורת הלומדים שיסיימו יחדיו את כל הש"ס ביום אחד ובמקום אחד, כדי לתמוך בעולם התורה ובפרויקטים הרבים בתחומי התורה, הצבא והחברה הישראלית שיוצאים מבית המדרש של ישיבות ההסדר.

ביום זה אצטרף לכ־700 לומדים - 346 חברותות - אשר יסיימו את 2711 דפי הש"ס הבבלי, ביום אחד ובמקום אחד, בפעם הראשונה בישראל. כל חברותא תלמד לפחות 8 דפי גמרא, ויחד נסיים את הש"ס כולו.

אני אלמד - יחד עם החברותא שלי את מסכת מגילה ט"ז ע"א - כ"ג ע"א.

מטרתו של האירוע היא גיוס משאבים, לטובת חיזוק עולם ישיבות ההסדר ותלמידיהם בכלל, ולטובת פרויקטים המשלבים עולם הישיבה ועולם הצבא בפרט. פירוט המיזמים הנתמכים מופיע באתר סיום הש״ס. כידוע, ישיבות ההסדר משלבות לימוד תורה ושירות צבאי משמעותי, ומקדשות שם שמים בלימודן ובשירותן בצבא הגנה לישראל.

בכ"ב בטבת (30/12/18) אצטרף, אי"ה, ליום לימוד זה של סיום הש״ס. בנוסף ללימוד ולהכנה של דפי הגמרא שעליהם התחייבתי, לקחתי על עצמי לסייע - ולו במעט - בגיוס ההמונים, לכבודה של תורה ולמען הרחבת פעילותן של כלל ישיבות ההסדר בנושאי תורה, צבא וחברה, יחדיו בקדושה.

סיוע בפרויקט ומתן תרומה כספים הם זכות גדולה, ואשמח להיות שליח מצווה בעבורכם לסיוע למפעל ישיבות ההסדר, בהגדלת התרומה להפצת התורה והחסד בעם ישראל.

כדי לתרום - הקליקו על הקישור המצורף. כל תרומה תתקבל בברכה.
(התרומות מוכרות לצורכי מס הכנסה לפי סעיף 46)
קישור לתרומה: www.siyum.org.il/sponsor/?u=14776

למידע נוסף על פרויקט סיום הש״ס: www.siyum.org.il
תודה מראש על תמיכתכם,

ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי

לתרומה

לתרומה

שתפו את הלימוד שלקח על עצמו ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי

התרומות שקיבל ראש ישיבת ראשון לציון הרב שלמה לוי:

נתרמו בינתיים: 1,772 ש"ח מתוך יעד של לפחות 7,200 ש"ח

דביר יערי
180 ש"ח
להצלחת רה"י בכל העניינים
תרומה אנונימית
52 ש"ח
יאיר דהן
180 ש"ח
לכבודה של תורה ולזכות מו״ר הרב שלמה לוי ראש הישיבה אשר זכה ואת ישיבת ההסדר/גבוה והמכון להוראה בעיר ראשל״צ הקים בציעורותו לפני למעלה מ20 שנה והעמיד בה תלמידים הרבה אשר זוכים לפעול בכל התחומים מתוך יראת ה׳ וקידוש שם שמיים בעם ישראל. בברכת ״יהיו בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך״
תרומה אנונימית
360 ש"ח
משפחת יליזרוב
1,000 ש"ח
מוקדש למו״ר ראש הישיבה הרב שלמה לוי שהקים עולה של תורת ארץ ישראל בראשל״צ, מקרב את עמך ישראל לאהבת תורה אהבת עם ישראל וארץ ישראל , שיזכה להאריך ימים בבריאות טובה ולהמשיך להוביל את הישיבה, להפיץ תורה ולזכות את עם ישראל. בהוקרה רבה משפחת יליזרוב