הצטרפות ללימוד בסיום הש"ס

שימו לב, הדפים שבחרתם נתפסים לכם ל20 דקות על מנת לסיים את הליך הרישום. אם ההליך טרם הושלם, הדפים ישוחררו לטובת לומדים אחרים

1. נא לבחור מסלול הצטרפות:

מסלול חברותא בתרומה משותפת

שני לומדים, המעוניינים ללמוד ביחד את קטע הלימוד שבחרו.

התחייבות של כל לומד לגייס או לתרום 300 ש"ח כפול 12 תשלומים חודשיים

מטרת התרומה הינה לטובת פרויקטים של ישיבות ההסדר בתחומי תורה, צבא ומדינה.

כל התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לצרכי מס.

קרא עוד

מסלול חברותא - בתרומה על ידי אחד הלומדים בלבד

שני לומדים, המעוניינים ללמוד ביחד את קטע הלימוד שבחרו.

התחייבות של לומד אחד לגייס או לתרום 600 ש"ח כפול 12 תשלומים חודשיים

מטרת התרומה הינה לטובת פרויקטים של ישיבות ההסדר בתחומי תורה, צבא ומדינה.

כל התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לצרכי מס.

קרא עוד

מסלול לומד
 

לומד יחיד המעוניין ללמוד את קטע הלימוד שבחר.

התחייבות לגייס או לתרום 600 ש"ח כפול 12 תשלומים חודשיים

מטרת התרומה הינה לטובת פרויקטים של ישיבות ההסדר בתחומי תורה, צבא ומדינה.

כל התרומות מוכרות לפי סעיף 46 לצרכי מס.

קרא עוד

שים לב! בהצטרפותך ל"מסלול חברותא" הינך מתחייב לדברים הבאים:
לימוד משותף של הדפים הנבחרים ביום הלימוד;
הגעה ליום הלימוד בבנייני האומה ביום כ״ב בטבת תשע"ט (30/10/2018) בשעה 09:00;
לימוד הקטע הנבחר וסיומו עד לשעה 18:00;
גיוס או תרומה של הסכום לפי המסלול שבחרתם;
העברת פרטי כרטיס אשראי לביטחון במערכת מאובטחת.

ברצוננו להדגיש שסכום זה לא ייגבה מכרטיסך אם יגויסו על ידיך תרומות עד גובה ההתחייבות.
אם לא יגויס הסכום המבוקש, יתרת הסכום תיגבה בתאריך 30/12/18.

עד סכום של 1,000 ש"ח - ב 5 תשלומים. מעבר לסכום זה ב 10 תשלומים

שים לב! בהצטרפותך ל"מסלול חברותא" הינך מתחייב לדברים הבאים:
לימוד משותף של הדפים הנבחרים ביום הלימוד;
הגעה ליום הלימוד בבנייני האומה ביום כ״ב בטבת תשע"ט (30/10/2018) בשעה 09:00;
לימוד הקטע הנבחר וסיומו עד לשעה 18:00;
גיוס או תרומה של הסכום לפי המסלול שבחרתם;
העברת פרטי כרטיס אשראי לביטחון במערכת מאובטחת.

ברצוננו להדגיש שסכום זה לא ייגבה מכרטיסך אם יגויסו על ידיך תרומות עד גובה ההתחייבות.
אם לא יגויס הסכום המבוקש, יתרת הסכום תיגבה בתאריך 30/12/18.

עד סכום של 1,000 ש"ח - ב 5 תשלומים. מעבר לסכום זה ב 10 תשלומים

שים לב! בהצטרפותך ל"מסלול לומד" הינך מתחייב לדברים הבאים:
לימוד של הדפים הנבחרים ביום הלימוד;
הגעה ליום הלימוד בבנייני האומה ביום כ״ב בטבת תשע"ט (30/10/2018) בשעה 09:00;
לימוד הקטע הנבחר וסיומו עד לשעה 18:00;
גיוס או תרומה של הסכום לפי המסלול שבחרתם;
העברת פרטי כרטיס אשראי לביטחון במערכת מאובטחת.

ברצוננו להדגיש שסכום זה לא ייגבה מכרטיסך אם יגויסו על ידיך תרומות עד גובה ההתחייבות.
אם לא יגויס הסכום המבוקש, יתרת הסכום תיגבה בתאריך 30/12/18.

עד סכום של 1,000 ש"ח - ב 5 תשלומים. מעבר לסכום זה ב 10 תשלומים